20 mars 2014

Arbetar ni med handledning eller reflekterande samtal på din arbetsplats?

asajoh206x150pxÅsa Johansson, undersköterska, Gullvivans dagverksamhet, Haninge
– Vi har inga planlagda samtal, utan vi reflekterar och återkopplar mellan oss mer spontant. Det gör vi när det finns tid, innan våra gäster kommer och efter att de har gått. Det känns jätteviktigt att vi gör det.


malinloretnzsonMalin Lorentzson, gruppchef i hemtjänsten Land, Nynäshamn
– Nej, vi har varken handledning eller reflektionssamtal. Det har inte kommit igång något sånt hos oss, men det skulle vara bra att ha.