3 juni 2014

Den etiska plattformen för vård och omsorg är på intåg

I höst är det tänkt att den etiska plattformen för vård och omsorg ska sjösättas. Dess ordförande Claes Ånstrand berättade om plattformen på en nätverksträff som arrangerades av Nestor.

Etiskplattform-ClaesAnstrand-P1030166

Den etiska plattformen för vård och omsorg, som starades på intitiativ av Göran Hägglund (KD) i oktober 2012, kommer att sjösättas i höst.

Plattformens ordförande Claes Ånstrand var inbjuden till vårens träff i det kvalitets- och patientsäkerhetsnätverk som sammankallas av Nestor FoU-center.

– Plattformen grundar sig på demokrati. Alla medborgare ska ha insyn i den offentligt finansierade vården och omsorgen och kunna söka uppgifter utan att bli tillfrågad vad syftet är. Den information som ges ska vara relevant och begriplig.

Så här är plattformen tänkt att fungera: Vem som helst ska kunna gå in på plattformen för att hämta information om offentligt finansierade vård- och omsorgsorganisationer, både privata och offentliga, vilka frivilligt ansluter sig till plattformen. De uppgifter som ska läggas ut är siffror och fakta om ekonomi, kvalitet och personal. När det gäller kvalitet kan det vara olika former av kvalitetsundersökningar, exempelvis tillsyn och inspektioner gjorda av Socialstyrelsen och den egna kommunen, samt brukarundersökningar och uppgifter om deltagande i kvalitetsregister. Personalfakta kan vara redogörelser för personalomsättning, arbetsmiljö, ledarskap, lönekostnader, kollektivavtal, chefstäthet, medarbetarundersökningar. Uppgifterna kommer att hämtas från olika källor, bland annat vård- och omsorgsgivarnas egna enheter, statistiska källor och myndigheter.

– Den etiska plattformen kommer inte att dra några egna slutsatser, det är användarna själva som ska göra det utifrån de uppgifter som finns tillgängliga. Man ska inte behöva vara sakkunnig, man ska ha möjlighet att jämföra olika verksamheter. Förhoppningsvis ska våra parametrar ge en bild av hur verksamheterna fungerar, säger Claes Ånstrand.

Plattformen ska enligt planerna öppnas hösten 2014. Först ut är särskilda boenden, därefter primärvård och hemtjänst. Informationen ska nås via webbplatser som tillhör kommuner, landsting, vård- och omsorgsgivare samt från den etiska plattformens egen webbplats.

Efter presentationen lyftes frågor från övriga deltagare, som handlade om hur gemene man ska kunna tolka plattformens alla siffror och fakta. Några ansåg att parametrarna blir för många och att det blir svårt att jämföra organisationerna med varandra. Några sa att parametrarna är problematiska i sig och att det blir svårt att få en uppfattning om vad som är god kvalitet eller inte utifrån plattformens utförande. Och: ”Blir inte detta en plattform av experter för experter?”

________________________________________________________

Den etiska plattformen är resultatet av en överenskommelse mellan bransch-, arbetsgivar- och fackliga organisationer som togs 2012. Syftet är öka insyn och öppenhet i offentligt finansierad välfärd.