21 maj 2012

”Det saknas kunskap om äldres psykiska ohälsa”

– Det saknas kunskap om psykisk ohälsa, om hur äldre mår. Personal i hemtjänst förväntas veta hur man bemöter en person som är aggressiv och har missbruksproblem och inte vill öppna dörren. Omvårdnadspersonal möter ofta personer med depressioner, bipolär sjukdom och konfusion, missbruk och självmordstankar.
Det säger Kerstin Marthinsen, projektledare på Nestor, som har producerat webb-utbildningen ”Våga fråga våga se!” om psykisk ohälsa bland äldre.
– Utbildningen ska ge personal mer råg i ryggen att inte bara gå förbi dörren till den som är sjuk, utan att våga lyssna på någon som är tyngd av något. Det är också viktigt att kunna se skillnad på om en person är lite ledsen eller om hon eller han har en depression. Det hoppas jag att man lär sig när man har gått igenom den här webbutbildningen.
Det var på en nationell tvådagarskonferens om äldres psykiska (o)hälsa på Waterfront konferenscenter i Stockholm i maj som Kerstin Marthinsen framförde detta i samband utbildningens första stora lanseringstillfälle.
– Det är viktigt att utbildningen har en positiv ton, därför heter den sista modulen ”Det kan bli bättre – nycklar till framgång”.
Kerstin Marthinsen påminner avslutningsvis:
– Att bli gammal är inte synonymt med att ha en depression!