15 september 2013

Du är projektledare på Nestor, vad pågår?

Karin Högstedt:
– Jag leder bland annat ett projekt där vi tar fram en handbok i riskanalys. Målgrupp för handboken är ledningen inom äldreomsorg och deltagare i riskanalysteam. Syftet är att beskriva riskanalys som en del i verksamheters kvalitetsarbete. Experter från bland annat Nestors ägarverksamheter kommer att ge synpunkter på hur risker kan exemplifieras och hur boken ska utformas för att den ska passa för äldreomsorgen. I projektet utgår vi från dokument om riskanalys och ledningssystem, bland annat från Socialstyrelsen och SKL. Projektet är en del av Nestors arbete med patientsäkerhetsfrågor.

 

Ingeborg Björkman:
– Jag arbetar bland annat med att utvärdera ett test av elektroniska hjälpmedel. Det är hemtjänsten i Nacka kommun som under 2013 testar tre e-hjälpmedel. Det är dels tre olika mobila larm med GPS, som de äldre kan larma med om de går iväg från hemmet. Och dels ”Trygg hemma”, en anordning som installeras i hemmet som kan varna och påminna den äldre om olika saker. Man testar också ”Nattfrid”, där nattpersonal via en kamera installerad hos den äldre kan se att den äldre ligger kvar i sängen, tanken är att den äldre ska slippa besök på natten och bli mindre störd. Det här utvecklingsprojektet drivs med pengar från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERDF), och omfattar inte bara Nacka kommun utan även tre andra kommuner, i Estland och Lettland. Jag är faktiskt också involverad i ett annat projekt med Nacka kommun och e-lösningar för hemtjänsten, som dock inte är ett EU-projekt. Här ska vi utvärdera ett försök som görs med elektroniska nycklar. Istället för vanliga dörrnycklar ska hemtjänstpersonalen öppna med en kod via sin mobiltelefon. Det ska förenkla nyckelhanteringen och skapa mer trygghet för de äldre eftersom kodlistor skapas där det framgår vem som har gått in. Det är roligt och spännande att jobba med en kommun som provar nya tekniska lösningar.


Anders Nordlund:
– Ett av mina projekt går ut på att ta fram lokala vård- och omsorgs-program för vård och omsorg vid demenssjukdom. Vi har tidigare gjort det för Nynäshamn, Haninge, Tyresö och Botkyrka. Men i våras fick vi förfrågan från Södertälje och Huddinge. Jag och min kollega Helena Viberg kommer att samla ihop representanter från kommun, primärvård och sjukhus i de aktuella områdena, och tillsammans med dem ska vi diskutera hur programmet ska utformas. De lokala vård- och omsorgsprogrammen ska fungera som utgångspunkt för ett fortsatt och fördjupat arbete kring demenssjukdom, mellan olika utförare. Vi beräknar att projekten ska vara genomförda nästa år. Alldeles nyligen talade jag med en representant för geriatriken i Nynäshamn. De är intresserade av att ta ytterligare ett steg i arbetet med sitt lokala vård- och omsorgsprogram, nämligen att utveckla och fördjupa samarbetet med andra utförare. Det känns mycket positivt!