20 maj 2013

Egenvård vid KOL, diabetes och hjärtsvikt

Hur kan man utföra  egenvård när det gäller KOL, diabetes och hjärtsvikt? Svar gavs på Nestors FoU-café i maj 2013.

Nana Waldréus, sjuksköterska och forskarstuderande, berättade om egenvård vid hjärtsvikt.

– Luta er mot ryggstödet, släpp ner axlarna och sätt fötterna mot golvet. Lägg ena handen på magen och andas in och ut. Lägg märke till vad som händer i kroppen vid ut- och inandning, och var andningen ligger, högt upp eller långt nere, säger Maria Henriques, sjukgymnast, verksam vid Haninge rehab och Handens vårdcentral.
Den här är en del i de andningsövningar som hennes KOL-patienter lär sig för att lugna ner andningen och för att kunna ta in ny syrerik luft.
Förutom andningsgymnastik är rökstopp, rörlighetsträning, fysisk aktivitet och energibesparande arbetssätt och hjälpmedel några av de egenvårdsmetoder som personer med KOL kan utöva.

Hur bör äldre personer med diabetes behandla sin sjukdom? Ja, här är det viktigt att hålla en jämn blodsockernivå. Marianne Pegelow, distriktssköterska och utvecklingsledare inom diabetes vid Centrum för allmänmedicin ger generella kostråd:
– Ät vanlig mat, all mat du tycker om, men var försiktig med söta drycker som läsk, juice och kräm. Vanligt kaffebröd i normalportioner går bra, gärna feta typer om man har låg vikt. Tre frukter per dag går bra för den som gillar det.
Konsekvenser av högt blodsocker är urinläckage nattetid, uttorkning, försämrad sårläkning, ökad risk för trycksår och för fall samt försämrat tandstatus. Symtom på lågt blodsocker är svettningar, oro, darrighet, irritation, hunger och koncentrationssvårigheter.
För att behandla lågt blodsocker rekommenderar Marianne Pegelow fyra druvsockertabletter (eller sockerbitar), eller juice (1,5 dl) eller mjölk (3 dl), eller annat sött som finns till hands. Detta ska upprepas efter 10 minuter om personen behöver det. När känningen har släppt läggs långverkande kolhydrater till: 2 dl mjölk och en smörgås.

Nana Waldréus, sjuksköterska vid Södertälje sjukhus och forskarstuderande, talade om egenvård vid hjärtsvikt. Hon betonade att vård- och omsorgspersonalens uppgift är att vara den hjärtsviktssjukes ”extra” ögon och öron. Personalen ska fråga om de äldre vill ha hjälp eller stöd och kontakta vårdcentral om den äldre uppvisar förändringar. Det ska även ske om man som personal är osäker på vilka åtgärder som ska utföras. Nana Waldréus uppmaning kan även sägas gälla för personal som möter personer med KOL och diabetes.

Gunilla Ekestam Zweig, läkare och specialist i geriatrik och internmedicin vid Handens vårdcentral, talade också på FoU-caféet. Hon föreläste om orsaker och symtom till hjärtsvikt, diabetes och KOL.

Föreläsarnas presentationer går att ladda ner (som pdf) från högerkolumnen.

FoU-café
2-3 gånger per år bjuder vi in personal och chefer i våra ägarorganisationer till FoU-café. De är kostnadsfria och vi bjuder på fika och föreläsningar under en eftermiddag i angelägna ämnen för personal i vård- och omsorgen och i hälso- och sjukvården.