16 februari 2013

Förena nytta med nöje – ät frukost med Nestor

– Använd röda inslag i maten. Rött är en signalfärg och kan skapa ett extra intresse för den mat som serveras, vilket påverkar matlusten positivt, säger Nestors dietist Jasmin Matinzadeh. Det är tips som hon ger till ett tiotal chefer vid Haninge kommuns äldreomsorg. Hon berättar om Matlust i ord & bild, som ger inspiration och fakta kring dukning för ökad matlust och näringsintag för personer med demenssjukdom.

Informationen ges på ett av de frukostmöten som vi på Nestor erbjuder våra ägarorganisationer. Under denna 30 minuter långa frukost berättar vi om aktuella projekt som personal i äldreomsorgen och vården kan ha nytta av. Antingen åker vi ut till ägarorganisationerna eller så gör man som Haningecheferna gör vid detta tillfälle; äter frukost och får information i Nestors lokaler i samband med ett annat möte.

Vid detta frukostmöte passar även Haninges koststrateg, Catarina Heilborn vid kommunstyrelseförvaltningen, på att kort berätta om hur Haninge kommun resonerar och arbetar kring ekologisk mat på äldreboenden, bland annat.

Om du har frågor eller önskemål kring Nestors frukostseminarier, kontakta oss! Se högerkolumnen.

Nestor bjuder på frukost och informerar om aktuella ämnen som är av nytta för kommunal och privat äldreomsorg och hälso- och sjukvård inom Nestors ägarområde. Vi kommer ut till er eller så kommer ni hit. Frukostseminariet pågår i cirka 30 minuter.