1 januari 2012

Handengeriatriken – första geriatriska enhet i Stockholms län som är ansluten till Senior alert

Handengeriatriken, som drivs av Praktikertjänst Geriatrik AB, är den första geriatriska enheten i Stockholms län som är ansluten och registrerar i Senior alert. Vid starten i oktober 2011 fram till årsskiftet 2012 har Handengeriatriken gjort drygt 250 riskbedömningar. Av dessa har 84 procent fått så kallad ”planerad förebyggande åtgärd” och 90 procent har fått uppföljning.
– Vi startade med en och en halv timmes utbildning av personalen under en vecka sen var vi i full gång. Vår målsättning är att alla patienter ska vara riskbedömda inom 24 timmar efter inskrivning på sjukhuset, säger Trude Ahlgren, kvalitetsansvarig på Handengeriatriken.

Kontakt

Karin Högstedt
karin.hogstedt@haninge.se
Tel: 073-612 21 78

Jasmin Matinzadeh
jasmin.matinzadeh@haninge.se
076-115 99 12

Läs mer

OM SENIOR ALERT