26 februari 2013

Haninge kommun utsedd till Sveriges seniorvänligaste kommun

Haninge kommun har utsetts till Sveriges seniorvänligaste kommun 2012 av Sveriges Pensionärsförbund. Äldreminister Maria Larsson och SPFs förbundsordförande Karl Erik Olsson delade ut priset. Äldreförvaltningens chef Ewa Kardell, äldrenämndens ordförande Martin Lundqvist (FP) och kommunstyrelsens ordförande Martina Mossberg (M) tog emot priset.

Juryns motivering för Haninge kommun
Fem kommuner var nominerade: Falun, Göteborg, Haninge, Kristianstad och Mönsterås. Samtliga uppvisar ett glädjande engagemang för förbättrade levnadsförhållanden för äldre. Till 2012 års mest seniorvänliga kommun utses Haninge kommun med följande motivering:

”Kommunen strävar efter att ligga steget före befintliga krav utifrån lagar, förordningar och regler genom att utveckla nya koncept i samråd med äldre och deras organisationer. Arbetet mot olämplig medicinering och för förbättrad nutrition är aktivt och nyfiket. Haninge kommun försöker både underlätta konstruktiv nedtrappning i arbetslivet före 65/67 och fortsatt arbete för dem som så önskar efter pensionering. Kommunen uppvisar överhuvudtaget ett engagemang för det friska: för att den äldre människan skall känna sig inkluderad, kunna fortsätta som coach/mentor eller i eget nyföretagande, kunna aktivt utforma och delta i äldreverksamheter och sammantaget ha goda möjligheter att i glädje vara upptagen av sina livsuppgifter.”

Motivering Årets Senior
Tilldelas för outtröttligt, tålmodig och effektiv kamp mot ålderism och andra fördomar, och för den äldres rätt att bli sedd och behandlad som unik individ.

Jury
Karl Erik Olsson, ordförande, Bodil Jönsson, prof. em., Lars Nilsson, sakkunnig SPF och prof. em., Mats Thorslund, prof. KI och Kerstin Brunnberg, journalist och en tid chef för SR.

Läs artikel om seniorvänligaste kommunen, på Veteranen.se