13 juni 2023

I höst firar vi 20 år i FoU-världen, så save the date!

Onsdag den 29 november slår vi upp portarna för vårt 20-årsjubileum i centrala Stockholm.

Förutom bubbel och tårta, blir det föredrag om kunskapsbaserad äldreomsorg och arbetsplatslärande.

  • Monica Engström, socialrättsjurist Akademikerförbundet SSR, tidigare huvudsekreterare i utredningen ”Framtidens socialtjänst”. Hon kommer att lyfta frågor om att arbeta kunskapsbaserat, hållbart och förebyggande.
  • Liselotte Björk, förbundsordförande Demensförbundet, demensvårdsutvecklare, utbildare och handledare inom demensvård och anhörigstöd, vars tema blir lärande i vardagen. Här får vi konkreta tips om hur man kan få till och implementera ett lärande arbetssätt.

Vi bjuder även in representanter från några av våra ägarorganisationer i södra Stockholm som berättar om utvecklingsarbeten som de har gjort med oss.

Fullständig inbjudan läggs ut i vårt kalendarium i början av september.

Om du har frågor, kontakta Milja Ranung, milja.ranung@nestorfou.se