5 oktober 2011

Djupa insikter om bemötande inom vården och äldreomsorgen

Att arbeta inom vården och omsorgen är ingen match och att upprätthålla god kontakt med anhöriga till brukare och patienter, det kan de flesta. Så kanske en del resonerar. Margareta Norman menar det motsatta i sin föreläsning ”Hur kan vi förädla det professionella mötet?”.
Margareta Normann blixtbelyser det som merparten av vård- och omsorgsarbetet handlar om; att bemöta de äldre och deras anhöriga. Och att detta kräver eftertanke, erfarenhet och kunskap om människor och inte minst kunskap om sig själv.
– I mötet med äldre och anhöriga krävs att personalen har kunskap om mänskligt beteende, och att var och en har självkännedom och empati. Man måste fundera över hur det är för andra att möta mig som personal. Man måste reflektera över hur man är mot andra människor. För att kunna vara professionell krävs att man är medveten om sina egna känslor, och att man är nyfiken på sig själv, säger Margareta Normann.
Om man har starkt kontrollbehov eller behov av att bli uppmärksammad och omtyckt hamnar man lätt i fallgropar. I mötet med demenssjuka bör man inte ha för starkt kontrollbehov, för här krävs att man är mycket flexibel och lyssnar in vad den demenssjuke personen vill och behöver.
När man blir gammal och behöver vård och omsorg, eller när man blir anhörig till en sjuk person är det inte ovanligt att man hamnar i kris och blir deprimerad. Många känslor kommer i omlopp. Ilska är vanligt. Margareta Normann säger:
– Ilska är viktig att känna. Den skyddar oss och våra nära och kära. Som personal måste man vara lyhörd för alla sorters känslor som brukare och anhöriga har. Varje känsla har ett viktigt budskap.
En rad andra mekanismer dras också igång och förstärks när människor hamnar i kris. Existentiella grubblerier väcks; exempelvis tankar kring om man vill fortsätta att leva.  Livslögner, som kan handlar om att man inte duger till, kommer upp till ytan.
Margareta Normann betonar att personal som möter människor i kris måste möta dessa utifrån just den krisen. Man ska inte bemöta dem utifrån en förväntan om hur de borde må. Om man förväntar sig att en person är ledsen och inte ser att den egentligen är arg, kan mötet med henne eller honom bli mycket problematiskt.
Några tips för att förstärka det professionella mötet är bland annat att öva upp sin förmåga att ta till sig insiktsfull kritik och att få djupare självkännedom. Läsning, terapi, handledning och nyfikenhet på sig själv är några sätt.

Margareta Normann är sjukgymnast med grundläggande psykoterapiutbildning. Hon har skrivit boken: Nära och kära.