5 december 2012

Lokala vård- och omsorgsprogram sjösätts i Haninge och Tyresö

Nu har Nestor tillsammans med Haninge och Tyresö kommuner satt punkt för arbetet med att formulera lokala vård- och omsorgsprogram för äldreomsorgen och hälso- och sjukvården i de två kommunerna. Programmen, ett för varje kommun, har formulerats utifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer för demensvård.

Under ceremoniella former i Haninge kommunhus signerades programmen den 4 juni av berörda verksamhetschefer. Ewa Kardell, förvaltningschef vid Äldreförvaltningen, Haninge kommun, inledde ceremonin. Hon säger:

– Det är lätt att ett sådant här program glöms bort. Men de här har tagits upp på bred front och är mycket ”närgångna”, de går rakt på sak. Så länge vi håller oss välinformerade om vad som står i de lokala programmen kommer de att fortleva.
– Det är nu det stora arbetet börjar, med att implementera de här lokala riktlinjerna.

Vård- och omsorgsprogrammet är uppdelat i två delar där den första beskriver hälso- och sjukvård för personer med minnesproblem och demenssjukdomar. Den andra delen behandlar äldreomsorg för personer med demenssjukdomar och stöd till anhöriga.
  Syftet med de lokala programmen är att beskriva hur hälso- och sjukvården och äldreomsorgen ska arbeta för att uppnå de krav och rekommendationer som gäller enligt lagar, föreskrifter, regionala styrdokument och nationella riktlinjer för vård och omsorg för personer vid demenssjukdom.

Nestor har ansvarat för projektledning och administration vid framtagningen av de lokala vård- och omsorgsprogrammen.

  • Lokalt vård- och omsorgsprogram, vård och omsorg vid demenssjukdomar för personer över 65 år i Haninge kommun.
  • Lokalt vård- och omsorgsprogram, vård och omsorg vid demenssjukdomar för personer över 65 år i Tyresö kommun.