15 februari 2013

Matbilderbok för att öka aptiten vid demenssjukdom

Den här matbilderboken ger tips och råd om matsituationen för dig som ger vård och omsorg till en person med demenssjukdom.

Matlust i ord & bild är en matbilderbok för dig som ger vård och omsorg till personer som har en demenssjukdom. Den innehåller till stor del bilder som visar hur man kan duka och servera mat på ett aptitligt sätt. Tips ges på hur man kan göra för att förbättra matsituationen för de äldre, exempelvis att duka med färgkontraster. Här tas också upp olika faktorer som påverkar matintaget vid demenssjukdomar.

Boken är framtagen av Nestors dietist Jasmin Matinzadeh och riktar sig både till närstående och vård- och omsorgs-personal på sjukhus, vårdcentraler, äldreboenden och inom hemtjänsten.

Pris: 80 kronor

Beställ