26 september 2014

Möt Kerstin Witalis, vår nya medarbetare

KerstinWitalisNyMedarbetare
– Att arbeta med kvalitetsregister handlar inte om att sitta vid datorn och knappa in uppgifter, utan om att skapa förbättring utifrån de resultat som har registrerats. Sådant tar tid, och det är tidbristen som är en av de stora utmaningarna. Det är också viktigt att ledningen är engagerad och ser registren som en självklar del i det egna kvalitetsarbetet.

Det säger Kerstin Witalis med eftertryck. Hon är ny projektledare på Nestor och kommer att arbeta med kvalitetsregistren som tidigare har ingått i den statliga satsningen ”Bättre liv för sjuka äldre” som avslutas vid årsskiftet. Arbetet med att implementera registren i Stockholmsregionen övertas nu av länets äldre-FoU:er.

Kerstin kommer senast från Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum där hon bland annat arbetade med utveckling av vården i livets slutskede med stöd av Svenska Palliativregistret. Innan dess arbetade hon med palliativ vård på ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) på Handengeriatriken. Här fick Kerstin praktisk erfarenhet av Palliativa Registret.

– Mitt hjärta ligger i den palliativa vården. Den typen av vård innehåller viktiga grundvärderingar kring personcentrerad vård, stöd till närstående och god livskvalitet som mål för vården. Allt detta gäller ju även i vård och omsorg av personer med demenssjukdom. Här ger BPSD-registret (Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens) och SveDem (Svenska Demensregistret) stöd i arbetet med att utvärdera och förbättra vården.

Kerstin betonar att kvalitetsregistren är ett verktyg för att skapa struktur i det dagliga arbetet. Det sätter också strålkastarljus på omvårdnadens innehåll, och inte minst på teamarbetet där alla professioner behövs.

– Registren är inte viktiga för sin egen skull. Det är först när resultaten och erfarenheterna används som de fyller sin funktion och blir en verklig hjälp för oss att utveckla vården.