19 september 2012

Näringsdrycker och inspiration i Värmdö

Ett 50-tal vård- och omsorgsanställda kom till Nestors heldag om kost och näring för äldre. Dagen avslutades med diskussioner om brist på samverkan mellan vården och omsorgen.


Ett glas näringsrik trögflytande vätska med choklad- eller fruktsmak, eller kanske en sked ljusbrun yogurthliknande kräm proppfull med näringsämnen. På vårdcentralen i Gustavsberg fick ett drygt 50-tal anställda inom vården och omsorgen i Värmdö smaka på en mängd olika närings- kolhydrat- och fettberikade produkter som används som komplement till, eller ersättning för, vanliga måltider. De fick också prova på att bli matade av en arbetsterapeut och vägledda kring några olika uppdukade måltider.
Nestors syfte med den här halvdagen den 14 september var att informera och låta personal reflektera kring kost och nutrition för äldre med olika sorters sjukdomar. Jasmin Matinzadeh, dietist och projektledare på Nestor, föreläste om hur åldrandet i sig kan påverka människors näringsintag och ätande negativt. Tugg-svårigheter, nedsatt lukt- och smaksinne, läkemedelspåverkan är några exempel, vilket ökar risken för exempelvis viktminskning, undernäring och försämrad sårläkning. Exempel på hur åldersrelaterade sjukdomar som stroke och demens påverkar ätandet togs upp. Stokedrabbade personer som drabbas av synbortfall får svårigheter att se hela tallriken. Ett enkelt tips är att vrida på tallriken. Demenssjuka drabbas ofta av viktnedgång, vilken kan bero på många olika saker, bland annat svårigheter att komma ihåg hur man genomför en måltid, hur man använder gaffel och kniv och hur man tuggar.
En annan punkt denna halvdag handlade om samarbete och kommunikation kring kost och nutrition. Hur ser det ut inom omsorgen och vården på Värmdö? Hur ser samarbetet ut mellan olika vård och omsorgsgivare? Och: vad behöver utvecklas och förändras? Diskussioner utifrån detta tema fördes i små grupper. En punkt som diskuterades ivrigt var bristande samarbete mellan primärvård, geriatrik och äldreomsorg och hur samverkan mellan dessa verksamhetsområden kan förstärkas.

Dagen leddes av Nestors projektledare Jasmin Matinzadeh, Eva Karlsson och Camilla Andersson, tillsammans med Värmdö kommun.