4 oktober 2013

Nätverket för rehabpersonal diskuterade palliativ vård

Nätverksträffen den 23 september rörde sig kring palliativ vård och rehabpersonalens roll i teamarbetet kring den äldre. Här diskuterades olika åtgärder som sjukgymnaster och arbetsterapeuter använder i sitt arbete när det gäller att förebygga och behandla symtom i tidigt och i sent sjukdomsskede.
– Som stöd i våra diskussioner använde vi det nationella vårdprogrammet och Socialstyrelsens kunskapsstöd för vård i livets slut. Det visade sig på mötet att flera av nätverkets verksamheter använder handledning eller strukturerade samtal i personalgruppen. Deltagarna tipsade varandra om att använda sig av interna utbildningar i teamet och att tidigt skapa en relation med den äldre och hans eller hennes närstående, säger Karin Högstedt, projektledare på Nestor, som leder nätverket. 

Sjukgymnasterna och arbetsterapeuterna på nätverksträffen kom både från vanliga enheter och från mer specialiserade enheter för palliativ vård. Nästa möte nätverksträff för sjukgymnaster och arbetsterapeuter blir den 19 november.