22 mars 2012

Tematräff om bedömingsintrument (1)

Den här tematräffen arrangerades inom ramen för nätverket för sjukgymnaster arbetsterapeuter.

Ett trettiotal sjukgymnaster och arbetsterapeuter från korttidsboenden, geriatrikenheter, vårdcentraler och äldreboenden på Södertörn kom till nätverksmötet i mars på Nestor. Här diskuterades nyttan och svagheter med olika sorters bedömningsinstrument. Karin Högstedt, projektledare på Nestor som leder nätverksträffarna, frågade vilka instrument som användes, hur den äldre använder resultatet och om instrumentet följer med i vårdkedjan. Gruppdiskussion följde där yrkesspecifika instrument togs upp. Önskemål kom om en mer beskrivande bedömning som kan följa den enskilde oavsett vårdgivare.
– Det blir mycket att, men lite hur, säger en av deltagarna och syftar på att bedömningsinstrumenten visar vad en person klarar men inte hur.
Andra nätverksdeltagare berättade på vilka sätt ett resultat av en bedömning kunde sporra vissa äldre till att bibehålla eller förbättra sina förmågor.
Fler ämnen planerades för kommande träffar i nätverket, däribland en uppföljning om bedömningsinstrument.

Kontakt
Karin Högstedt
073-612 21 78

För att läsa mer om nätverket, följ länken bredvid.