22 februari 2012

Nestor lanserar webbverktyg i psykiatri vid Seniorlivmässan

Nestors lanserar två elektroniska verktyg kring psykisk ohälsa vid Seniorliv på Kistamässan

– Webbplatsen ska vara lätt att använda, även för den som inte är van vid datorer, säger Helena Viberg, projektledare på Nestor, i den föreläsning som handlar om Nestors frågelåda om psykisk ohälsa, som heter Fråga Nestor!. Föredraget var ett av många inslag som erbjöds vid den stora äldremässan Seniorliv i världsklass, som pågick under tre dagar i februari 2012.

Fråga Nestor är en webbaserad handledningstjänst om ska användas av personal inom vården och omsorgen om äldre, som bland sina brukare möter äldre med psykisk ohälsa. Till frågelådan ställs frågor som rör psykisk ohälsa hos äldre. Svaren som ges är handledande och resonerande och ges av personer med expertkunskap inom psykiatri. Inom en vecka ska brevet ha besvarats till den som har ställt frågan. Svaret läggs även in på Fråga Nestors! sida som heter ”senast ställda frågor” dit användare lätt kan klicka fram för att hitta svar på andras frågor. Spalten ska fungera som en kunskapsbank.
Anonymitet är också en viktig del av frågelådan. Namn, platser och andra identifierbara fakta rensas bort innan breven läggs ut på webben.
Frågelådan har testats i Nestors ägarkommuner och kommer att lanseras nationellt under 2012.

Ytterligare en satsning på elektroniska verktyg har gjorts på Nestor. Den handlar om psykisk ohälsa och är en webbaserad utbildning med namnet Våga fråga – våga se. Kerstin Marthinsen, projektledare på Nestor, som har producerat webbutbildningen, berättar om denna på Seniorliv i världsklass:
Utbildningen består av ett antal moduler, eller kapitel. Undervisningsmaterialet bygger på verkliga fall, och det tar totalt cirka 40 minuter att genomgå varje kapitel i utbildningen.
– Nestor startar med denna utbildning i sina ägarkommuner, men senare ska den läggas ut på Socialstyrelsens kunskapsguide. Och då hoppas jag att den blir tillgänglig för alla, säger Kerstin Marthinsen, som betonar behovet av utbildning inom psykiatriområdet inom den kommunala omsorgen:
– Kommunerna har ju sedan psykiatrireformen övertagit ansvar för äldre med psykisk ohälsa, och här behövs mer kunskap. •

Arrangörer för Seniorliv: Vårdalstiftelsen, Stiftelsen Äldrecentrum, Statens folkhälsoinstitut, Europaåret, med flera.

Kontakt

Fråga Nestor!:
Helena Viberg
tel 076-115 99 91

Våga fråga  – våga se:
Kerstin Marthinsen
tel. 076-115 99 13