26 februari 2014

Det våras för Nestor på FoU-dag vid Nordiska kongressen i gerontologi

Nestor kommer att bidra med fem talare på FoU-dagen, den 27 maj, som ingår i Nordiska konferensen i gerontologi i Göteborg.

I år innehåller Nordiska gerontologikongress en FoU-dag, den 27 maj, vilket är helt nytt. Tidigare har kongressen främst riktat sig till forskare, men den här gången välkomnas även personal, chefer och beslutsfattare som är verksamma inom äldreområdet.

Nestors bidrag på FoU-dagen:

– Samverkan kring äldre sköra personer som bor hemma – vad händer när samverkan ska fungera i praktiken?
Ingeborg Björkman, projektledare på Nestor
(Presenteras på FoU-dagens tema ”Samverkan och organisering utifrån äldres behov”)

Webbutbildning med flexibilitet
Kerstin Marthinsen, projektledare på Nestor
(Presenteras på FoU-dagens tema ”Teknikstöd och innovation”)

– FoU-enheten som intermediär i långsiktigt utvecklingsarbete
Helén Lieberman-Ram, samordnare på Nestor FoU-center & Emanuel Åhlfeldt, projektledare på Nestor och doktorand i sociologi vid Linköpings universitet
(Presenteras på FoU-dagens tema ”Forskning, utveckling och utbildning i äldreomsorgen”)

– Hållbart utvecklingsarbete inom vård och omsorg
om äldre
Emanuel Åhlfeldt, projekledare på Nestor och doktorand i sociologi vid Linköpings universitet
(Presenteras på FoU-dagens tema ”Forskning, utveckling och utbildning i äldreomsorgen”)

Programmet för FoU-dagen är ännu inte färdigt, men läggs in på den här webbsidan när det är klart.

FoU-dagen arrangeras av FoU i Väst, GR. Gerontologikongressen arrangeras av Nordisk Gerontologisk Förening, Sveriges Gerontologiska Sällskap och Svensk Geriatrisk Förening.