25 november 2011

Nestor medverkade på konferensen ”Mötesdagar för anhörigfrågor”


Britt Almberg, chef för Nestor FoU-center, öppnade konferensen som besöktes av cirka 270 personer knutna till någon form av anhörigverksamhet eller organisation. Nestor deltog även i konferensens avslutande panel.

FoU-chef Britt Almberg berättade om vad Nestor konkret gör i anhörigfrågor för sina ägarorganisationer på Södertörn. Hon nämnde bland annat trycksaker som Levnadsberättelse, Planeringsmöte, Tänk efter före, om fall och fallskador –  material som även andra organisationer kan ta del av.
Konferensen avslutades med en panel där Eva Karlsson, projektledare på Nestor, talade utifrån sin rapport om det anhöriginsats som heter avlösning i hemmet.
– Studien visar att anhöriga faktiskt använder avlösningsinsatserna. Det används i högre grad än vad anhörigkonsulenterna trodde innan rapporten gjordes. Men det är ju olika hur mycket individer använder den beviljade avlösningstjänsten.
Helena Viberg, även hon projektledare på Nestor, berättade om ett nätverk som har startats med anhörigkonsulenter i Nestors ägarkommuner.
– Vi vill ställa upp viktiga frågor som handlar om uppföljning och om information kring stödet samverkan mellan landsting och kommun.
Nätverket har planer på att ta fram ett policydokument för att få en mer sammanhållen verksamhet med ett tydligt mål, inriktning för anhörigstödet. Det är något som saknas i dag.
Huvudarrangör för konferensen var Nationellt kompetenscentrum Anhöriga i Kalmar.