22 februari 2012

Nestors dietist föreläser för undersköterskor på äldrespecialistutbildning

Som regel utför Nestor projektuppdrag för sina ägarorganisationer Stockholms läns landsting och nio kommuner inom Stockholms län. Men i dag är dietist Jasmin Matinzadeh ute på uppdrag för en yrkeshögskoleutbildning.

– Vad ska man göra om de äldre inte vill ta sina näringsdrycker?, frågar en av de undersköterskor som går äldrespecialist-utbildningen för undersköterskor på Åsö vuxengymnasium i Stockholm. Jasmin Matinzadeh, projektledare och dietist på Nestor, som gästföreläser om kost och nutrition, säger att man kan dela upp drycken i små portioner, upphällt i mindre glas, istället för att ställa fram hela flaskan och låta patienten dricka näringsdrycken direkt ur flaskan.
– Eftersom vi till stor del ”äter med ögonen”. En fin servering av mat och dryck är alltid viktigt.Ett tips är att man presenterar näringsdrycken som en del av medicineringen, för medicin tar man oftast, hur den än smakar.
Kostbehandling vid undernäring och vid de vanligaste åldersrelaterade sjukdomarna, som demens, cancer, diabetes, KOL och stroke, är de ämnen som Jasmin Matinzadeh huvudsakligen går igenom. Första lektionstimmen blir det mycket fakta om bland annat ofrivillig viktnedgång, BMI-värden och viktiga näringsämnen för äldre personer. En hel del frågor ställs till föreläsaren och även spontana diskussioner uppstår. Exempelvis hur vätskedrivande té och kaffe egentligen är.
Efter pausen ska undersköterskorna bland annat få ett patientfall som de ska diskutera i grupp.

Som äldrespecialistundersköterska kan man fungera som handledare till kolleger och arbetslag på exempelvis ett äldreboende, inom hemtjänsten eller på ett sjukhus. Utbildningen är en yrkeshögskoleutbildning som ges på halvfart under två år. Den omfattar 200 yrkeshögskolepoäng (yhp), praktik i 12 veckor ingår.