1 juli 2013

Nestor på plats i Almedalen

– Solen skiner och det är talare i varenda gathörn, säger Britt Almberg, FoU-chef på Nestor, som nyligen avslutat sitt anförande i Almedalsveckan i Visby.
Tillsammans med Kerstin Marthinsen, projektledare på Nestor, har hon berättat om Nestors verksamhet och betydelse för äldreomsorgen på Södertörn. De fick frågan vad Nestor bidrar till för övriga kommuner och landsting i landet. Svaret på den frågan är alla de verktyg, rapporter och webbutbildningar som Nestor producerar och lägger ut för beställning på sin webbplats. Webbutbildningen om äldres psykiska ohälsa ”Våga fråga – våga se!” togs särskilt upp i Nestors anförande i Almedalen.
– Intresset för webbutbildningen var stort och många är positiva till att den är gratis. Vi fick flera frågor om praktiska detaljer kring utbildningen, säger Britt Almberg.

Nestors anförande i Almedalen ingick i Haninge kommuns programpunkter.