4 oktober 2013

Ny version av levnadsberättelsen är färdig

En ny version av levnadsberättelsen har tagits fram av Nestor. Levnadsberättelsen ett viktigt verktyg i den personcentrerade vården och omsorgen. Med hjälp av den kan personalen lättare förstå och fördjupa sin kunskap om den enskilde brukaren. Kerstin Marthinsen, projektledare på Nestor, är en av dem som har arbetat fram den nya versionen. Hon säger:

– Varje människa är unik och har en egen historia. För att underlätta att skriva sin levnadsberättelse innehåller vår nya version öppna frågor så att det finns utrymme för att berätta fritt. Vi har strävat efter att göra levnadsberättelsen genusneutral. Här finns även ett samtycke som den äldre fyller i, som innebär att berörd vård- och omsorgspersonal får läsa levnadsberättelsen. Om man inte vill ge sitt samtycke fyller man i ett ”nej”. Det är viktigt att komma ihåg att alla inte vill att den ska läsas av andra.

Ett vägledningsmaterial som är anpassat efter den nya Levnadsberättelsen är snart färdigt. Materialet i den ska ge stöd och hjälp till personal som ska introducera levnadsberättelsen till enskilda personer.

– Det är viktigt att mottagaren förstår syftet med en levnadsberättelse och att hanteringen av den sker på ett korrekt sätt. I vägledningen ges stöd och råd till personal som ska arbeta med levnadsberättelsen som en metod i den personcentrerade vården och omsorgen, säger Kerstin Marthinsen.