7 mars 2013

Om en brukare med alkoholproblem vill att vi köper ut sprit – hur gör vi?

När en alkoholiserad brukare ber dig som är personal om att köpa ut sprit på Systembolaget, vad gör du då? Frågan ställs av föreläsare Ragnar Rasmussen, leg. psykiatrisjukskötare, vårdlärare och handledare, på Nestors FoU-café som handlar om riskbruk och missbruk hos äldre. Som svar får han en motfråga av en av FoU-caféets besökare:
– Kan jag gå till systemet och säga: ”jag ska köpa ut åt en person som är alkoholpåverkad, får jag göra det för er?”
– Det var ett kreativt sätt att lösa det här dilemmat på!, säger Ragnar Rasmussen.
Systembolaget har nämligen rätt att neka fulla personer att handla hos dem. Men, säger han, vi måste vara medvetna om att om vi vägrar att köpa ut på systemet finns det risk för att vi blir anmälda, eftersom vi vägrar utföra ett inköp åt brukaren.  – Om vi trots detta inte vill köpa ut till en alkoholiserad brukare är det väldigt viktigt att vi diskuterar detta med våra medarbetare och vår chef. Och att vi tydligt och noggrant dokumenterar hur vi resonerar, säger Ragnar Rasmussen.
Han påminner om att vuxna personer enligt lagen har rätt att missbruka alkohol på ett destruktivt sätt.
– Men, vi som är personal har ändå en skyldighet att upplysa om detta och i undantagsfall göra en anmälning enligt LVM.
Det finns ett sätt att på laglig väg föröka stoppa ett missbruk. Om det finns en uppenbar kroppslig risk för att en person ska dö av sitt missbruk, kan hon eller han få upp till sex månaders tvångsvård. Detta enligt enlig LVM, lagen om vård av missbrukare.

FoU-caféet hölls i Botkyrka Folkets Hus onsdag 6 mars 2013.

Litteraturtips:
Riskbruk och missbruk : alkohol – läkemedel – narkotika : uppmärksamma, motivera och behandla inom primärvård, socialtjänst och psykiatri av Katarina Johansson och Peter Wirbing
Dilemman och utmaningar – hemtjänstens arbete med äldre personer som har missbruksproblematik (2012) av Evy Gunnarsson, professor i socialt arbete och lektor vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.
– Äldre i Centrum (tidskrift för aktuell äldreforskning) nr 3:2011, tema: Riskbruk och missbruk
– Tidningen Äldreomsorg, nr 6:2012, tema: Alkohol och äldreomsorg