10 mars 2013

Om synen på äldres liv och samlevnad

I tidningen Äldreomsorg 1/2013 publiceras artikeln ”Nya normer möter gamla traditioner”, som handlar om människors syn på äldres liv och samlevnad. Palle Storm, tidigare projektledare på Nestor, har skrivit artikeln utifrån den studie han gjorde när han arbetade på Nestor.