21 februari 2024

På ingång – FoU-gemensamt forskningsprojekt på temat sammanhållen vård och omsorg

Under våren startar Nestor ihop med Stockholms läns tre andra äldre-FoU:er och Akademiskt primärvårdscentrum upp ett tredelat forskningsprojekt. Besked om beviljat forskningsanslag från Forte kom i februari.

Nestor kommer tillsammans med FOU nu, FoU Nordost, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Akademiskt Primärvårdscentrum att påbörja en 4-årig forskningsstudie under 2024. Den syftar till att utveckla ett processtöd för socialtjänst och primärvård utifrån ambitionen att skapa en sammanhållen vård och omsorg. Projektet har en praktiknära del där socialtjänst, primärvård och även äldre personer ska medverka.

Tre delstudier är planerade:

  • Dels en undersökning om vilket stöd som socialtjänst och primärvård behöver för att samskapa, testa och följa upp förbättringar av sammanhållen vård och omsorg.
  • En praktisk guide för lokala aktörer ska göras i samarbete med socialtjänst, primärvård, äldre personer och experter.
  • Till sist en studie av hur användbar den praktiska guiden är för samordnande funktioner inom socialtjänst och primärvård.

Projektet utgår från ”God och nära vård” med  forskningsmedel från Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd). Fullständigt projektnamn är ”Utveckling och utvärdering av en praktisk guide för att samskapa sammanhållen vård och omsorg – ett aktionsforskningsprojekt för och med socialtjänst, primärvård och äldre personer”.

Har du frågor som rör projektet, kontakta Sara Cederbom, projektledare på Nestor, sara.cederbom@nestorfou.se