30 november 2012

Så kan du arbeta personcentrerat i vården och omsorgen

På Nestordagen presenterades en rad olika verktyg för att arbeta på ett mer personcentrerat sätt. Ett av verktygen är Levnadsberättelse.

– Nätterna då, hur brukar det fungera? frågar äldreboendets kontaktperson för Mats, mannen som snart ska flytta in på det särskilda boendet. Hans hustru svarar:
– Ja, Mats lägger sig tidigt. Men vid två-, tretiden på natten brukar vi gå upp och ta en fika. Sen går vi och lägger oss igen och somnar om. Och om jag inte orkar stiga upp gör han själv i ordning ett glas mjölk och en liten hög med kex till sig själv.
– Tycker du att vi ska ta upp på honom på natten?
– Ja, och tänd gärna stearinljus, för det brukar vi göra. Det blir så mysigt.
– Ja det kan vi göra, men kanske elektriska ljus, svarar kontaktpersonen som också undrar:
– Är det något Mats inte mår bra av?
– När man missförstår honom, då blir han irriterad.

Så här kan det kanske låta när en kontaktperson på ett särskilt boende samtalar med en anhörig till en av sina boenden/brukare. På Nestordagen spelades denna scen upp av Susanne Sjöberg, leg. sjuksköterska och enhetschef i Tyresö kommun, och Gunilla Frändfors Lindgren. Scenen fungerade som ett exempel på hur det kan gå till när personalen vill skriva ner en brukares personhistoria, intressen och andra saker som är viktiga för henne eller honom, i form av en levnadsberättelse.
Levnadsberättelse är ett dokument som Nestor har producerat, som ska fungera som stöd och hjälp för personalen och den äldre i vardagen. Tanken är att den äldres liv, tankar, önskemål, bakgrund osv. ska bilda en grund för hur omvårdnaden och bemötandet av just henne eller honom ska formas. Med hjälp av Levnadsberättelse kan det personcentrerade förhållningssättet förfinas ytterligare. Men, det är inte säkert att alla äldre vill svara på frågor om sitt liv och sin historia. Susanne Sjöberg, som deltog i rollspelet, använder Levnadsberättelse i sin verksamhet. Hon säger:
– Det är viktigt att kontaktpersonerna förstår hur viktig Levnadsberättelse är för att den ska komma till användning och för att äldre ska vilja fylla i den.
Susanne Sjöberg säger att det är viktigt att kontaktpersonerna kan skapa en frågestund som inte känns som en intervju eller en utfrågning. Den ska fungera som ett samtal.

Levnadsberättelse engagerade publiken, som kom med en rad kommentarer. En av åhörarna ansåg att frågorna inte känns bra, att de kan uppfattas som kränkande. En annan tycker att den kan fungera utmärkt som ett sätt för personal och boende att lära känna varandra på. En av åhörarna tyckte att Levnadsberättelse bör föras in i verksamheterna via biståndshandläggarna, så att den kommer in ”uppifrån” på arbetsplatserna. En annan idé var att den delas ut till äldre som ännu inte har fått biståndsbedömt stöd från den kommunala omsorgen. Dessa kan lämna in sin Levnadsberättelse när eller om de senare får kommunal omsorg.
Ytterligare en viktig tanke som kom från publiken var att det är viktigt att gå ut med klar och tydlig information om Levnadsberättelse för de äldre, För att de ska får en tydligt och klar överblick över vad som gäller formellt med Levandsberättelse, exempelvis vem som får läsa den, vad som händer med dokumentet när den äldre avlider och det faktum att det är frivilligt att medverka till att den fylls i.
Förutom Susanne Sjöberg, leg. sjuksköterska och enhetschef i Tyresö kommun (som nämns i texten), medverkade följande personer på Nestordagen:
– Karin Högstedt, leg. sjukgymnast, Nestor FoU-center och Jasmin Matinzadeh, leg. dietist, Nestor FoU-center, föreläste om:
”Omsätt statistik till praktik med Senior alert”
– Kerstin Marthinsen, leg. sjuksköterska och vårdlärare, Nestor FoU-center, föreläste om: ”Lyft personalens kompetens med en webbutbildning”
– Jasmin Matinzadeh, leg. dietist, Nestor FoU-center,  föreläste om:
”Väck aptiten hos personer med demenssjukdom!”
– Susanne Sjöberg, enhetschef, Tyresö kommun och Britt Almberg, med. dr., chef Nestor FoU-center, samtalade om: ”Levnadsberättelsen för att förstå nuet”
– Helén Lieberman-Ram, leg. apotekare, Nestor FoU-center, föreläste om:
”Hur du mår avgör din behandling – symtomskattning i vård och omsorg”