17 juni 2012

Tematräff om demens

Den här tematräffen arrangerades inom ramen för nätverket för sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

Tematräffen den 16 juni handlade om aktiviteter för personer med demenssjukdom. Mirjam Brocknäs, äldrepedagog i Upplands-Bro kommun, föreläste om bildterapi och användandet av livskvalitetsinstrumentet Qualid. Deltagarna fick prova på att arbeta med färg och form. Flera deltagare planerar nu att prova bildterapi i sina verksamheter och att göra studiebesök för att lära sig mer. På tematräffen hade sjukgymnaster och arbetsterapeuter bjudit in andra yrkesgrupper från sina verksamheter.

Under tematräffen diskuterades även andra aktiviteter: sittgymnastik, musik och sång, promenader och vikten av att i team jobba mot ett gemensamt mål. Man diskuterade även skillnaden mellan att stötta en vårdtagare i en aktivitet och att stötta omsorgspersonal i att genomföra en aktivitet. Många förslag gavs om ämnen för kommande tematräffar.

Tematräffen är en del av nätverket för sjukgymnaster och arbetsterapeuter som är verksamma inom Nestors ägarorganisationer