27 november 2009

Tematräff om handledning och bedömningsinstrument

Nätverket för sjukgymnaster och arbetsterapeuter

På förmiddagen torsdagen den 26 november 2009 gav Anna Gilbe, sjukgymnast, handledare och teamutvecklingskonsult från KompetensutvecklingsInstitutet, en föreläsning för främst sjukgymnaster och arbetsterapeuter om deras handledande roll gentemot omvårdnadspersonal. Föreläsningen var fulltecknad och deltagarna kom både från och utanför Nestors ägarverksamheter.

Anna Gilbe föreläste om den förändrade yrkesrollen för sjukgymnaster och arbetsterapeuter inom äldreomsorgen, där arbetet sker mer genom handledning av omvårdnadspersonal än som behandlande expert. Anna tog upp vikten av strukturerade samtal och att ta reda på vad omvårdnadspersonalen vet och vill veta, för att lyfta fram den tysta kunskapen och tillsammans se vilka möjligheter som finns.

Ett bra bemötande är en unik, mellanmänsklig kvalitet som skapas på nytt i varje möte.

För att tydliggöra sin yrkesroll som sjukgymnast eller arbetsterapeut behöver andras förväntningar på yrket uttryckas. Först när man förstår varandras värld kan man göra sig förstådd. Självklarheter behöver diskuteras för att bli konkreta och bekräftade. Går det att ändra verkligheten genom att ändra sina tankar? Det jag kan påverka är mina egna tankar, attityder, beteende och vanor.

Att i vardagen samtala om att ge och ta kritik. Varför reagerade jag som jag gjorde? Kunde jag har reagerat annorlunda? Att använda sig av för reflektion.

Eftermiddagsföreläsningen med Anders Kottorp, arbetsterapeut och docent från Karolinska Institutet, blev dessvärre inställd på grund av sjukdom. Även denna föreläsning var fulltecknad. Föreläsningen efterfrågades av många av deltagarna.

Deltagarna efterfrågar mer liknande utbildning för både sig själva samt andra yrkeskategorier.

Tematräffen är en del av nätverket för sjukgymnaster och arbetsterapeuter som är verksamma inom Nestors ägarorganisationer.