20 februari 2013

Tematräff om tekniska stöd vid demens och stroke

Den här tematräffen, den 19 februari 2013, arrangerades inom ramen för nätverket för sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

Inbjuden talare till denna tematräff var Eva Lindqvist, med dr. och arbetsterapeut från Huddinge kommun, Hon berättade om tekniska hjälpmedel, vardagsteknik och välfärdsteknologi. Eva beskrev att som förskrivare följer man den enskilde genom fyra vägval – Beslutet, rutinerna, tillit och känslan av att klara av. Hjälpmedlet måste underlätta en aktivitet på det sätt som är relevant för den enskilde samtidigt som hjälpmedlet medför nya små moment att lära. Då måste hjälpmedlet fungera och alltid underlätta i aktiviteten, vilket ofta är teamets ansvar att se till. Fungerar inte hjälpmedlet kan resultatet bli att den enskilde upphör med aktiviteten.
Eva sade att mycket tid behöver avsättas kring ett hjälpmedel för att hitta rätt, anpassas, lära in och anpassas till nya förändringar. Ibland sker förskrivning i slutenvården som sedan följs upp i andra verksamheter.