26 oktober 2012

Tekniska hjälpmedel – alltid bra?

– Personer med demens berövas lätt sin värdighet. Och ju sjukare vi blir desto mer fylls vi av känslor, säger Inge Dahlenborg, leg. arbetsterapeut, som talade vid Nestors FoU-café i oktober.
Hon ger exempel på en demenssjuk man vars granne fick komma över och påminna honom om att ta sin medicin flera gånger samma dag, när mannens fru inte kunde vara hemma.
– Hur kändes det för den här mannen, tror ni? Att grannen kom inspringande flera gånger för att påminna om medicinen?
Inge menar att tekniska hjälpmedel är viktiga för personer med minnesstörningar. I detta fall hade en elektronisk medicindosa kanske hjälpt mannen, men inte bara för att ta sin medicin, utan även för att ge honom en känsla av självständighet. Andra exempel på hjälpmedel vid minnessvikt kan vara en telefon med stora tydliga knappar med möjlighet att sätta in en bild på den man ska ringa till. När man trycker på bilden ringer telefonen upp rätt nummer. Eller en elektronisk almanacka som påminner om dag, tid och aktiviteter, gärna försedd med ett fotografi av ett kärt husdjur eller släkting.
Men tekniska hjälpmedel måste användas på rätt sätt och anpassas efter människors behov. Inge betonar att tekniken i hög grad även kan beröva människor deras självkänsla.
– Hur skapar vi trygghet och tillit genom att använda blöjor med alarm? Här finns en stor risk att den äldre personen med demens berövas sin värdighet. Och vad med elektronisk hemtjänst eller en kamera som ser i mörker, där hemtjänstpersonalen ringer upp kameran som sitter i ditt sovrum för att se vad du gör och där du som boende inte kan kommunicera med personalen?
Här gäller det att tänka i många perspektiv, menar Inge Dahlenborg. Inte minst när det gäller anhöriga, patienter och brukare som har en demenssjukdom, eftersom deras jag-känsla och identitet ofta befinner sig ett mycket kritiskt läge.

Inge Dahlenborg talade vid Nestors FoU-café i oktober 2012. Övriga talare var Henrik Hasselberg, hjälpmedelskonsulent, Hjälpmedel Stockholm och Kerstin Lundström, leg. sjuksköterska, föreläsare och författare. På FoU-caféet fanns även en utställning där följande företag ställde ut tekniska hjälpmedel: Octopus demens, Uriform. Varsam och Hörsam. (Hörsam skulle ha deltagit men fick förhinder.)