16 september 2013

Tips och råd hur du kan använda levnadsberättelsen

Under oktober månad ger Nestor ut en vägledning med tips och råd för hur vård- och omsorgspersonal kan arbeta kring levnadsberättelsen. Vi har dessutom tagit fram en ny och omarbetad version av levnadsberättelsen. Den går att beställa nu.

Inger Norlin, projektledare på Nestor, har arbetat med att ta fram instruktionerna tillsammans med Kerstin Marthinsen, projektledare på Nestor. Inger Norlin svarar här på några frågor om vägledningsmaterialet:

Varför skapas vägledningen?
– Det behövs riktlinjer och vägledning för hur och varför man kan använda levnadsberättelsen. Man behöver verktyg för att komma igång och veta hur man kan arbeta kring den. Tidigare, när man har fått den i handen, har man kanske inte riktigt vetat hur man ska använda den.

Vad innehåller vägledningen?
– Det kommer att vara tips, råd och rutiner för hur levnadsberättelsen kan användas. Och vad man bör tänka på när man som kontaktperson samtalar med den äldre eller anhöriga, när man upprättar levnadsberättelsen. Det är viktigt att det blir ett avspänt och naturligt samtal, och inte en intervju. Ett tips är att man som personal gör en egen levnadsberättelse, och att man övar samtalssituationen med en kollega. Ett annan viktig sak är att personalen avsätter speciell tid för samtalet och att man sitter i en lugn och avskild miljö. För en del är sådana saker självklara, men kanske inte för alla.

Hur har vägledningsmaterialet arbetats fram?
Vi har arbetat tillsammans med referensgrupper som består av personal från hemtjänst, särskilt boende och dagverksamhet från Tyresö kommun. Här har vi diskuterat hur man arbetar med levnadsberättelsen i dag, och hur man vill arbeta med den i framtiden.

Vill du veta mer, kontakta:
Inger Norlin, projektledare, Nestor FoU-center eller
Kerstin Marthinsen
, projektledare, Nestor FoU-center

Läs mer/beställ