18 oktober 2018

Undernäring bland äldre – tips och goda exempel gavs på Nestors café

På Nestors café tidigare i oktober var temat undernäring bland äldre. En av talarna var Stina Franzén, kommundietist i Södertälje, som berättade om ett projekt där de lyckats minska nattfastan och ökat antalet mellanmål för de äldre. En förändring som kräver mycket jobb.

Stina Franzén, kommundietist i Södertälje, berättade om ett lyckat pilotprojekt  (enligt en utvärdering) för att förebygga undernäring hos äldre på två av Södertäljes äldreboenden.

Cirka 30 procent av äldre som bor på vård- och omsorgsboende har undernäring, och drygt 60 procent ligger i riskzonen, enligt en doktorsavhandling från 2017. I Södertälje kommun har man tagit ett rejält grepp för att komma till rätta med undernäring på äldreoenden. En av bovarna i dramat kring undernäring är alltför lång nattfasta, det vill säga att det är för många timmars uppehåll mellan den sista måltiden på kvällen och den första som äts på morgonen. Detta leder till att man inte hinner få i sig den energi- och näring som behövs under dygnets resterande timmar.

Stina Franzén, Södertäljes kommundietist, genomförde en mätning av nattfastan på två av deras boenden. Även här var den genomsnittliga nattfastan för lång. Socialstyrelsen och Livsmedelsverket rekommenderar max 11 timmars nattfasta – fler timmar än så kan medföra ökad risk för undernäring. Med anledning av detta startade Stina Franzén ett projekt för att minska nattfastan, kvällsmålet serverades senare på kvällen än tidigare, och de äldre erbjöds något att äta på natten om de var vakna. Likaså erbjöds morgonpigga något att äta före frukosten, förfrukost. Mellanmålen näringsberikades och mellanmålsmenyn varierades enligt ett schema. Resultaten av projektet blev goda. Nattastan minskade med fyra timmar i genomsnitt, från 13 till 9 timmar. Antalet måltider (och mellanmål) per dygn ökade från drygt fyra till drygt fem per person. Både de äldre och personalen uppgav att de känt ökad tillfredställelse med förändringarna kring maten och ätandet.

– På ett av våra boenden har vi faktiskt permanentat rutinerna som vi testade i projektet! Det finns önskemål från politiskt håll att fler boenden ska arbeta på samma sätt, men eftersom de nya rutinerna medför en kostnadsökning så får vi se hur det blir. Kostnaderna i samband med förändringen ökade med 3,50 kronor per boende och dag. säger Stina Franzén som föreläste på Nestorcafé den 9 oktober.

Att genomföra den här typen av förändringar kan verka enkelt. Stina Franzén säger att det är ett stor arbete eftersom det handlar om att förändra en mängd rutiner; organisationen kring de äldre och måltider är uppbyggd på rutiner.

Tre representanter från Vardaga Silverpark berättade om arbetet med mat och måltider. Från vänster Ximena Samuelsson, f.d verksamhetschef, Jenny Sjöström, måltidsansvarig gruppchef, och Karoline Nordefors, seniorkock. Andra person från höger är Stina Franzén, kommundietist i Södertälje.

Fler föreläsare var på plats på Nestors café. Från Vardaga Silverpark kom Karoline Nordefors, kock, Jenny Sjöström, måltidsansvarig gruppchef, och Ximena Samuelsson, f.d verksamhetschef, som berättade om sin matprofil som de varmt värnar om och arbetar hårt med, och som även är prisbelönad. Malin Ljung, dietist från Årsta-Enskede-Vantörs stadsdel, berättade om e-tjänsten ”Nollvison undernäring” som är framtagen av Stockholms stad och tillgänglig för alla. Den innehåller bland annat information om hur undernäring kan förebyggas och tips på på hur man kan arbeta med måltider.

Läs mer om e-tjänsten ”Nollvison undernäring”, http://www.stockholm.se/nollvisionundernaring

Avhandlingen som har undersökt förekomst av undernäring heter ”Implementations strategies for nutritional guidelines in nursing homes” (2017), skriven av Joanna Törmä, Uppsala universitet.

Två av 80-talet deltagare på Nestors café var Mikaela Linder (t.v.) samordnare på Lovisagården i Haninge och kollegan Sunita Budakoti, kokerska