15 september 2013

Viktigt i Värmdö – aktivt äldreliv

I Värmdös äldreomsorg har man tagit fram en plan för att förbättra äldre personers möjlighet att aktivera sig – kulturellt, hälsoinriktat och socialt. Planen, Ett rikare liv på äldre dar, har skapats med hjälp av Nestor och presenterades för allmänheten i Gustavsbergsteaterns lokaler förra veckan. Följande fem förbättringsområden har formulerats i planen: ”tillgänglighet”, ”aktivitet & stimulans”, ”teknik & pedagogik”, ”samverkan” samt ”information”. Utifrån dessa områden kan kommun, organisationer och företag diskutera möjligheter att utveckla befintliga, eller skapa nya aktiviteter, för de äldre. När det gäller ”tillgänglighet” kan det handla om att underlätta för människor at ta sig till och från aktiviteter, att skapa fler mötesplaster och att anpassa aktiviteter för olika behov. ”Samverkan” handlar om att uppmuntra till samarbete mellan kommun, föreningar och företag.

– Planen är ett bra exempel på hur vi kan arbeta tillsammans med Nestor. Vi är glada över att den är färdig och att den nu har presenterats för våra invånare tillsammans med kommunens nya värdighetsgarantier för äldreomsorgen, säger Carina Widmark, chef för äldreenheten i Värmdö kommun.