20 januari 2013

”Vi vill skriva vår egen historia”

– Vi vill skriva vår egen historia.
Det säger några av de personer som har bjudits in av Nestor för att diskutera en ny utformning av Levnadsberättelse, som nu öppnas upp för en ny målgrupp.
Hittills har Levnadsberättelse används för äldre som bor på särskilt boende eller har hemtjänst. I den skriver personalen, tillsammans med den äldre och eventuellt anhöriga, ner delar av den äldres livshistoria. Här antecknas bland annat viktiga händelser, intressen, relationer och familjeliv från barndom, ungdomsår-, vuxenliv och även nuvarande liv. På så sätt får personalen en fylligare bild av sina brukare och därmed kan ge vård och omsorg som utgår från var och ens personliga behov, önskemål och livshistoria. Det är ett viktigt led i att stärka den personcentrerade vården och omsorgen om de äldre.

Nu vill Nestor sprida Levnadsberättelsen till personer som ännu inte har stöd och hjälp av äldreomsorgen. Varför? Jo, för framtida behov, om eller när man blir äldre och behöver vård och omsorg från kommunal eller privat driven verksamhet. Det kan vara en stor hjälp för dem som kommer att insjukna i en demenssjukdom. Då ökar möjligheterna för att personal kan erbjuda en mer individanpassad omvårdnad.

Arbetet med att utforma Levnadsberättelse pågår våren 2013. Levnadsberättelse är en dokument som Nestor producerade 2009.

Vill du veta mer, kontakta
Inger Norlin, projektledare, Nestor FoU-center
076-115 99 13