2 oktober 2018

Vilka insatser ges egentligen till äldre med psykisk ohälsa? Ny rapport ger svaret

Nu presenteras en rapport som tar upp vilka stödinsatser i Stockholms län som finns för personer 65 och äldre som lider av psykisk ohälsa. Rapporten är skriven av Nestor FoU-center och tre andra äldreinriktade FoU-enheter i Stockholms län. Till rapporten finns även fyra delrapporter. Uppdraget kommer från Storsthlm och Stockholms läns landsting.

Nestor FoU-center har tillsammans med Stockholms läns tre andra äldre-FoU:er genomfört en analys av vilka stödinsatser i Stockholms län som ges till personer som är över 65 år med psykisk ohälsa. Analysen presenteras nu i rapporten med namnet ”Analys av stöd till personer över 65 år som har eller riskerar psykisk ohälsa inom Stockholms län”. Ladda ner rapporten här (pdf-format)>

Rapporten handlar om vilken typ av stöd som äldre personer med psykisk ohälsa erbjuds i länet, vilka dessa insatser är och i vilken utsträckning nuvarande insatser täcker de behov som finns. Resultaten kommer att ligga till grund för en ny handlingsplan för arbetet med psykisk hälsa i Stockholms län.

Rapporten är skriven av FoU Nordost, FOU nu, Nestor FoU-center och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, och görs på uppdrag av Storsthlm (tidigare KSL) och Stockholms läns landsting. Uppdraget ingår i projektet ”Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län”.

Fyra delrapporter – en från varje FoU-enhet
Ytterligare fyra delrapporter har skrivits inom ramen för samma uppdrag. Varje delrapport är skriven enskilt av varje FoU-enhet.

Nestor FoU-center: ”Kartläggning av samverkan mellan kommun och primärvård i Stockholms län vid insatser för äldre personer med psykisk ohälsa”, av Anders Nordlund, Eva Lindqvist och Milja Ranung Ladda ner rapporten här (pdf-format) >

FOU nu: ”Stödinsatser för äldre som har eller riskerar psykisk ohälsa – delprojekt 1” av, rapporten finns på FOU nu:s
webbplats >

FoU Nordost: ”Upptäcka signaler om och att initiera åtgärd vid psykisk ohälsa hos äldre personer – en kvalitativ studie” av Lis Bodil Karlsson, rapporten finns på FoU Nordosts webbplats >

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum: ”Stöd till äldre med psykisk ohälsa” av Lars Sonde & Carin Lennartsson, rapporten finns på Äldrecentrums webbplats (längst upp i högra hörnet) >

Läs mer om projektet ”Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län” >