28 maj 2014

Webbutbildning om lex Sarah är på väg

Se upp i höst. Då släpper Nestor en webbutbildning om lex Sarah som tar upp fakta,  tips och exempel kring lagen.

Print
Utbildningen riktar sig till omsorgspersonal och syftar till att avdramatisera användningen av lex Sarah. Målet är att personal ska vilja rapportera och följa upp arbetet i sina verksamheter.

– Lex Sarah lyder under Socialtjänstlagen och handlar om skyldighet att rapportera och följa upp missförhållanden inom omsorgsverksamheter. Det handlar inte om att hitta syndabockar utan om att motverka faktorer som påverkar omsorgen negativt,  säger Kerstin Marthinsen, projektledare på Nestor FoU-center, som producerar webbutbildningen om lex Sarah.

Utbildningen:
– tar upp när en anmälan enligt lagen ska göras
– tar upp hur en anmälan genomförs och vad som händer med anmälan
– är gratis för vård- och omsorgspersonal i Nestors ägarorganisationer. Kommuner och företag utanför ägarområdet kommer att kunna köpa den.