27 maj 2013

Webbutbildning om psykisk ohälsa fortsatt kostnadsfri

Socialstyrelsen fortsätter att bekosta förvaltandet av webbutbildningen ”Våga fråga – våga se!”. Det medför att utbildningen blir kostnadsfri att göra för vård- och omsorgspersonal i kommuner och landsting över hela landet, åtminstone fram till och med år 2014.

Läs mer om webbutbildningen Våga fråga – våga se!. Den ligger även på Socialstyrelsens webbplats Kunskapsguiden.