Äldre-FoU:er bjuder in till lunchseminarium om IBIC

Välkomna till ett länsövergripande digitalt lunchseminarium som utgår från Myndigheten för vård- och omsorgsanlys nya rapport ”Effekten av IBIC – En utvärdering av arbetssättet Individens behov i centrum i socialtjänsten”.

Precis som tidigare går äldre-FoU:erna i Stockholms län (FOU nu, FoU Nordost, Nestor FoU-center och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum) ihop och bjuder in deltagarna i de lokala IBIC-nätverken till en gemensam träff. Denna gång blir träffen i form av ett lunchseminarium. Temat är Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ovan nämnda rapport.

Seminariet vänder sig till processledare och andra personer som ingår i de lokala IBIC-nätverken, berörda chefer i kommunerna (Stockholms län) samt medarbetare inom FoU-enheterna.

Datum och tid: Fredag den 12 mars kl. 12.00–13.00

Plats: Digitalt, via Teams. Länk skickas ut separat.

Läs mer och anmäl dig: Länk till FoU Nordosts webbplats >

För mer information kontakta Lie Åslund, forskningsledare FoU Nordost, e-post: lie.aslund@founordost.se