Chefsmorgon: Att förebygga undernäring – har du koll på läget?

Torsdag 14 mars, kl. 8.15-9.30
Digital träff (Teams)

Visste du att socialtjänsten och hälso- och sjukvården har ett gemensamt ansvar för att arbeta förebyggande kring undernäring? I detta arbete är det viktigt att alla involverade hjälps åt och att arbeta systematiskt med att förebygga och behandla. Det är också viktigt att varje yrkesgrupp känner till sin egen roll i detta arbete. Som chef kan du till exempel underlätta för dina medarbetare genom att ha tydliga rutiner på plats.

På den här Chefsmorgonen blir du guidad genom ett stödmaterial, som tillsammans med en webbutbildning ingår i Socialstyrelsens utbildningspaket ”Ett näringsrikt samarbete”. Nestors dietist Linda Nyholm guidar och tipsar om hur du kan använda materialet i din verksamhet. Hela utbildningspaketet finns tillgängligt i Socialstyrelsens utbildningsportal.

På Chefsmorgonen ges också tillfälle att samtala med chefer i närliggande kommuner i södra Stockholm utifrån dagens ämne, i mindre diskussionsgrupper. Här får ni också möjlighet att lära känna oss på Nestor lite bättre!

Välkommen!
Milja Ranung, projektledare
Helén Lieberman-Ram, samordnare

Chefsmorgon vänder sig till dig som är chef/ledare inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård  i Nestors ägarorganisationer (se nedan). Vi välkomnar också yrkesgrupper som är berörda av det aktuella ämnet, exempelvis utvecklingsledare. Inbjudan gäller även privata utförare kopplade till våra ägarorganisationer. Vi vill med dessa morgnar bidra med inspiration kring aktuella ämnen som rör äldreområdet och presentera projekt som pågår hos oss, som kan vara till nytta i din verksamhet.

Vi välkomnar också yrkesgrupper som är berörda av det aktuella ämnet, exempelvis utvecklingsledare. Inbjudan gäller även privata utförare kopplade till våra ägarorganisationer. Vi vill med dessa morgnar bidra med inspiration kring aktuella ämnen som rör äldreområdet och presentera projekt som pågår hos oss, som kan vara till nytta i din verksamhet.

Har du frågor, kontakta Milja Ranung, projektledare på Nestor, milja.ranung@nestorfou.se

Nestor FoU-center är en äldreinriktad forsknings- och utvecklingsenhet som ägs av kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö och Värmdö samt Region Stockholm. Läs mer om oss >