Chefsfrukost med Nestor (digitalt)

Nu är det länge sedan vi hade möjlighet att ha frukostträffar med er som är chefer och ledare i våra ägarorganisationer. Därför startar vi upp en serie digitala chefsfrukostar. Vårt mål är att inspirera dig som är chef kring aktuella ämnen inom äldreområdet och presentera olika projekt som du kan ha nytta av i din verksamhet.

Årets första frukosttema, tisdag den 18 maj:

Hur kan vi involvera äldre i utvecklingsarbete och ta vara på deras tankar och behov?

Vi presenterar ett måltidsprojekt där äldre personer på ett vård- och omsorgsboende har varit delaktiga i att ta fram vad som är viktigt för dem i samband med måltiderna. Syftet med presentationen är att ge exempel på hur det med ganska enkla medel går att involvera de äldre i ett projekt/förbättringsarbete.

Du kommer även att få möjlighet att prata med chefskollegor och samtidigt lära känna oss på Nestor lite bättre.
Deltagandet är kostnadsfritt.

Datum och tid:
Tisdag den 18 maj, kl. 08.30-09.30

Plats: 
via Teams-länk
Länken mailas ut några dagar före träffen.

Anmälan:
Sista anmälningsdag: 12 maj

Frukosten vänder sig till dig som är ”första linjens” chef/ledare på särskilt boende, hemtjänst, vårdcentraler, geriatrik och primärvårdsrehab, inom Nestors ägarorganisationer (se nedan).

Vi ser fram emot att träffas!

Helén Lieberman-Ram, leg apotekare/projektledare, Nestor FoU-center (t.v.)
Milja Ranung, specialistsjuksköterska psykiatri/projektledare, Nestor FoU-center (mitten)
Linda Nyholm, leg. dietist/projektledare, Nestor FoU-center (t.h)

Nestors ägarorganisationer är kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö samt Region Stockholm.