Chefsmorgon december: Om hemtjänstens arbete för att främja sina omsorgstagares hälsa

Tisdag 10 december 2024, kl. 08.15-09.30
Digital träff (Teams)

Chefsfrukosten tar upp ett projekt där undersköterskor inom hemtjänsten har arbetat med att utveckla lokalt anpassade arbetssätt för att främja hälsan hos sina omsorgstagare. Nestors Milja Ranung och Karin Johansson som har genomfört projektet berättar.

Mer information läggs upp under hösten.