Chefsmorgon februari: Hur kan man följa upp och utvärdera att det förebyggande arbetet gör nytta?

Tisdag 14 februari kl. 8.15-9.30
Digital träff (Teams)

Att arbeta förebyggande och hälsofrämjande ligger högt på kommunernas agendor och lyfts bland annat upp i utredningen om ny socialtjänstlag. Men hur vet man vilka insatser som är ”rätt” att satsa på och som kan stärka äldre personers hälsa och känsla av trygghet och sammanhang? Och hur når man till de grupper äldre som är mest sårbara?

Projektledare och fil dr. i sociologi, Emanuel Åhlfeldt, kommer under denna morgon presentera olika möjligheter att följa upp och utvärdera förebyggande insatser inom kommunen. Vi får också ta del av hur den förebyggande enheten i Huddinge kommun arbetar med uppföljning och utvärdering av några av kommunens äldreinriktade aktiviteter.

På Chefsmorgonen ges också tillfälle att samtala med chefer i närliggande kommuner i södra Stockholm utifrån dagens ämne, och även att lära känna oss på Nestor lite bättre!

Välkommen!
Milja Ranung, projektledare
Helén Lieberman-Ram, samordnare

Chefsmorgon vänder sig till dig som är chef/ledare inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård i Nestors ägarorganisationer, södra Stockholm (se nedan). Gäller även privata utförare kopplade till dessa. Vi vill med dessa morgnar bidra med inspiration kring aktuella ämnen som rör äldreområdet och presentera projekt som pågår hos oss, som kan vara till nytta i din verksamhet.

Nestors ägarorganisationer är kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö samt Region Stockholm.