Chefsmorgon i juni: Att rigga för utvärdering – för mer kunskap och utveckling

Tisdag 11 juni, kl. 8.15-9.30
Digital träff (Teams)

Att arbeta hälsofrämjande ligger högt på kommunernas agendor. Men hur vet man vilka insatser som är ”rätt” att satsa på och som kan stärka äldre personers hälsa, känsla av trygghet och sammanhang? Och hur vet man om man når de grupper som är mest behov av de insatser som erbjuds?

Nestor har vid några av våra ägarkommuners förebyggandeenheter genomfört en seminarieserie som handlar om att följa upp och utvärdera de förebyggande insatser man erbjuder. Utifrån seminarierna har ett material med rubriken ”Rigga för utvärdering” tagits fram. Det riktar sig främst till chefer, kvalitetsutvecklare och andra som har i uppdrag att genomföra utvärderingar inom sina verksamheter. Men även medarbetare som befinner sig i verksamheterna kan ha nytta av materialet för att få en ökad kunskap om och förståelse för vad en utvärdering kan innebära och hur den kan användas vid exempelvis verksamhetsutveckling.

Nestors projektledare Eva Karlsson, fil. dr i etnologi, kommer under denna Chefsmorgon att berätta om materialet, hur det är uppbyggt och kan användas. Vi får också höra hur en förebyggande verksamhet i Haninge kommun, som deltog i Nestors seminarieserie, arbetar med utvärdering.

Under Chefsmorgonen ges också tillfälle att samtala med chefer i näraliggande kommuner utifrån dagens ämne, och även lära känna oss på Nestor lite bättre!

Chefsmorgon vänder sig till dig som är chef/ledare inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård  i Nestors ägarorganisationer (se nedan). Vi välkomnar också yrkesgrupper som är berörda av det aktuella ämnet, exempelvis utvecklingsledare. Inbjudan gäller även privata utförare kopplade till våra ägarorganisationer. Vi vill med dessa morgnar bidra med inspiration kring aktuella ämnen som rör äldreområdet och presentera projekt som pågår hos oss, som kan vara till nytta i din verksamhet.

Har du frågor, kontakta Milja Ranung, milja.ranung@nestorfou.se

Nestor FoU-center är en äldreinriktad forsknings- och utvecklingsenhet som ägs av kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö och Värmdö samt Region Stockholm. Läs mer om oss >