Chefsmorgon januari: Ska det behöva göra ont att bli gammal?

Torsdag 19 januari kl. 8.15-9.30
Digital träff (Teams)

Välkommen till årets första Chefsmorgon!

Nästan varannan äldre person +65 uppger att de har någon form av smärta, som tyvärr många gånger påverkar möjligheten att leva ett aktivt och gott liv. Trots denna vetskap är smärtproblematik hos äldre fortfarande både underdiagnostiserat och underbehandlat, vilket framför allt beror på att vård- och omsorgspersonal inte vet vad de kan eller ska göra.

Under denna morgon kommer Nestors projektledare Sara Cederbom,
leg. fysioterapeut, med. dr i medicinsk vetenskap, att dela med sig av sina kunskaper om hur man kan uppmärksamma smärta, vad som kan göras och hur man kan arbeta evidensbaserat och systematiskt för att främja och förbättra livskvaliteten hos äldre som lever med långvarig smärta.

På Chefsmorgonen ges också tillfälle att samtala med chefer i närliggande kommuner i södra Stockholm utifrån dagens ämne, och även att lära känna oss på Nestor lite bättre!

Välkommen!
Milja Ranung, projektledare & Helén Lieberman-Ram, samordnare

Chefsmorgon vänder sig till dig som är chef/ledare inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård i Nestors ägarorganisationer, södra Stockholm (se nedan). Gäller även privata utförare kopplade till dessa. Vi vill med dessa morgnar bidra med inspiration kring aktuella ämnen som rör äldreområdet och presentera projekt som pågår hos oss, som kan vara till nytta i din verksamhet.

Nestor FoU-center är en äldreinriktad forsknings- och utvecklingsenhet som ägs av kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö och Värmdö samt Region Stockholm. Läs mer om oss >