Chefsmorgon maj/juni: Den viktiga måltiden – hur kan den bli mer värdefull?

Torsdag 1 juni kl. 8.15-9.30
Digital träff (Teams)

Måltiderna är viktiga inslag i vardagen för många äldre. Att äta tillsammans med andra kan bidra till både fysiskt och psykiskt välmående. Men vad är det egentligen som påverkar hur måltiderna upplevs? Och hur kan omsorgspersonalen bidra till att skapa en meningsfull stund.

På den här Chefsmorgonen får du ta del av hur de äldre själva tycker och tänker kring meningsfulla måltider, baserat på intervjuer som har gjorts av Nestors projektledare Linda Nyholm och Milja Ranung med personer som bor på särskilt boende.

Chefsmorgon vänder sig till dig som är chef/ledare inom äldreomsorg och hälso-och sjukvård i Nestors ägarorganisationer, södra Stockholm (se nedan). Gäller även privata utförare kopplade till dessa. Vi vill med dessa morgnar bidra med inspiration kring aktuella ämnen som rör äldreområdet och presentera projekt som pågår hos oss, som kan vara till nytta i din verksamhet.

Välkommen!

Linda Nyholm, projektledare/leg. dietist
Milja Ranung, projektledare/specialistsjuksköterska psykiatri

Nestor FoU-center är en äldreinriktad forsknings- och utvecklingsenhet som ägs av kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö och Värmdö samt Region Stockholm.

Har du frågor, kontakta oss adm@nestorfou.se.

Inbjudan