Chefsmorgon mars: När blir alkohol ett problem och för vem?

Tisdag 14 mars kl. 8.15-9.30
Digital träff (Teams)

Personer över 65 år år har en högre alkoholkonsumtion än tidigare generationer. Ensamhet, förluster och smärta kan vara orsaker till att äldre använder alkohol för att må bättre. Lagar inom äldreomsorgen som berör området alkohol är ibland otydliga och svåra att tolka. Det kan göra att chefer och medarbetare ställs inför svåra etiska dilemman som det inte finns några självklara svar på.

Ska jag handla en flaska vin till Henry när han ber mig om det, trots att jag vet att han har problem med alkoholen? Kan jag dokumentera att jag tror att Birgit ramlade för att hon var onykter?

Nestors projektledare Milja Ranung kommer denna Chefsmorgon att leda ett samtal kring dessa frågor. Vi kommer också att presentera Nestors reflektionsmaterial ”När blir alkohol ett problem -och för vem?” som kan användas i diskussioner på arbetsplatsen kring äldres alkoholvanor.

På Chefsmorgonen ges också tillfälle att samtala med chefer i närliggande kommuner i södra Stockholm utifrån dagens ämne, och även att lära känna oss på Nestor lite bättre!

Välkommen!
Milja Ranung, projektledare
Helén Lieberman-Ram, samordnare

Chefsmorgon vänder sig till dig som är chef/ledare inom äldreomsorg och hälso-och sjukvård i Nestors ägarorganisationer, södra Stockholm (se nedan). Gäller även privata utförare kopplade till dessa. Vi vill med dessa morgnar bidra med inspiration kring aktuella ämnen som rör äldreområdet och presentera projekt som pågår hos oss, som kan vara till nytta i din verksamhet.

Nestor FoU-center är en äldreinriktad forsknings- och utvecklingsenhet som ägs av kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö och Värmdö samt Region Stockholm.

Inbjudan