Chefsmorgon oktober: Om användning och nyttan av webbutbildningar

Tisdag 22 oktober 2024, kl. 08.15-09.30
Digital träff (Teams)

Nestors Milja Ranung och Linda Nyholm presenterar sitt projekt om hur kommuner använder och integrerar webbutbildningar i sin kompetensutveckling, och om synen på hur effektiva utbildningarna är.

Mer information läggs upp tidig höst.