Chefsmorgon – om arbetssättet ISU (individuell systematisk uppföljning) med fallprevention som exempel

Tisdag 17 oktober, kl. 08.15-09.30
digital träff (via Teams)

ISU är ett verktyg som kan användas när verksamheter behöver utveckla och höja kvaliteten på sina arbetssätt, exempelvis fallprevention. Men att förstå och använda ISU i praktiken kan vara lättare sagt än gjort. På den här Chefsmorgonen berättar vår projektledare Sara Cederbom, leg. fysioterapeut, med. dr i medicinsk vetenskap, om hur ISU kan användas med exemplet utveckling av fallpreventionsarbete.

Ni får också träffa Anna Smedin, enhetschef på hälso- och sjukvårdsenheten, Lugnets äldreboende och Elin Andreasson, MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering). Båda är verksamma i Nykvarns kommun och kommer att berätta hur de praktiskt ska gå till väga med sitt ISU-arbete efter att ha deltagit i Nestors ISU-utbildning som leddes av Sara Cederbom och en Nestorkollega i höstas.

Artikel om studien i tidningen Äldre i Centrum >

På Chefsmorgonen ges också tillfälle att samtala med chefer i närliggande kommuner i södra Stockholm utifrån dagens ämne, och även att lära känna oss på Nestor lite bättre.

Välkommen!

Milja Ranung, projektledare
Helén Lieberman-Ram, samordnare

Chefsmorgon vänder sig till dig som är chef/ledare inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård i Nestors ägarorganisationer, södra Stockholm (se nedan). Gäller även privata utförare kopplade till dessa. Vi vill med dessa morgnar bidra med inspiration kring aktuella ämnen som rör äldreområdet och presentera projekt som pågår hos oss, som kan vara till nytta i din verksamhet.

Nestor FoU-center är en äldreinriktad forsknings- och utvecklingsenhet som ägs av kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö och Värmdö samt Region Stockholm. Läs mer om oss >

Inbjudan