Chefsmorgon – om boendemiljö på särskilt boende

Onsdag 8 november, kl. 08.15-09.30
digital träff (via Teams)

Den här chefsmorgonen tar upp frågor om hur boendemiljö kan stödja en god tillvaro för personer med demenssjukdom. Det är Karin Johansson, fil. dr i arbetsterapi och projektledare på Nestor, som föreläser. Hon ingår i en forskargrupp vid sektionen för arbetsterapi vid Karolinska institutet, som har studerat boendemiljö på särskilda boenden. Resultat från forskningsstudien kan vara användbara vid planering av nya boenden och även i det dagliga arbetet på särskilda boenden.

På Chefsmorgonen ges också tillfälle att samtala med chefer i närliggande kommuner i södra Stockholm utifrån dagens ämne, och även att lära känna oss på Nestor lite bättre.

Välkommen!

Milja Ranung, projektledare
Helén Lieberman-Ram, samordnare

Chefsmorgon vänder sig till dig som är chef/ledare inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård i Nestors ägarorganisationer, södra Stockholm (se nedan). Gäller även privata utförare kopplade till dessa. Vi vill med dessa morgnar bidra med inspiration kring aktuella ämnen som rör äldreområdet och presentera projekt som pågår hos oss, som kan vara till nytta i din verksamhet.

Nestor FoU-center är en äldreinriktad forsknings- och utvecklingsenhet som ägs av kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö och Värmdö samt Region Stockholm. Läs mer om oss >