Chefsmorgon: Intervjustudie om hälso- och sjukvård på särskilda boenden, del 2

Onsdag 7 december, kl. 8.15-9.30
Digital träff (Teams)

Denna Chefsmorgon berättar Nestors projektledare Ingeborg Björkman och Linda Nyholm om sin intervjustudie om hälso- och sjukvård på särskilda boenden. Här har undersköterskor, verksamhets-/enhetschefer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister, biståndshandläggare samt äldre som bor på säbo och anhöriga intervjuats.

Preliminära resultat från intervjuerna kommer att presenteras. Studien är den andra delen i en större studie. Vill du kika på den första delstudien, gå in här >

På Chefsmorgonen ges du också möjlighet att samtala med chefskollegor i dina grannkommuner utifrån dagens ämne, och även lära känna oss på Nestor lite bättre!

Datum och tid: Onsdag 7 december, kl. 8.15-9.30

Anmälan har stängts. Vi mailar ut teams-länken dagen före Chefsmorgonen. Om mailet uteblir, titta i din skräpmailkorg där det ibland kan hamna. Annars kontakta oss om mailet inte har nått dig adm@nestorfou.se.

Har du frågor, kontakta oss adm@nestorfou.se.

Chefsmorgon vänder sig till dig som är chef/ledare inom vård och omsorg i Nestors ägarorganisationer. Vi vill med dessa morgnar bidra med inspiration kring aktuella ämnen som rör äldreområdet och presentera projekt som pågår hos oss, som kan vara till nytta i din verksamhet. 

Nestor FoU-center är en äldreinriktad forsknings-och utvecklingsenhet som ägs av kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö och Värmdö, och Region Stockholm.